Kako začeti?

Nazaj |  Osnovna stran

Javni vpogled je spletna aplikacija namenjena ogledu stavb in parcel iz Centralne Evidence Nepremičnin (CEN).

Vizualna razdelitev

Vizualni del aplikacije je sestavljen iz treh delov:

  • Orodna vrstica z iskalnikom katastrskih občin (KO), orodji za delo s karto in koristnimi povezavami vključno s povezavo do pomoči.
  • Konzola, področje levo od karte, omogoča delo s karto in podatki. Vsebuje Odsek z Rezultati iskanja in Pregledno karto.
  • Karta, osrednji del, ki vizualno predstavlja parcele, stavbe, katastrske občine...

Delo s konzolo

Celotno področje konzole lahko skrijete in ponovno prikažete s klikom na sivo puščico . Smer puščice se menja glede na to, ali konzolo zapiramo ali odpiramo.

S klikom in potegom delilnika, ki razmejuje konzolo in karto, lahko poljubno spreminjate širino konzole in s tem tudi karte. Tako si lahko prilagodimo svoje delovno področje, kot nam ustreza.

Posamezen odsek (Rezultati, Pregledno karto) v konzoli lahko po potrebi razširimo ali zožimo. Za razširitev sekcije kliknemo puščico:

za zožitev nazaj na naslovno vrstico pa:

S tem skrijemo, ne pa tudi spremenimo vsebino sekcije. Ko sekcijo spet razširimo, je njena vsebina ponovno vidna.

Delo s premičnimi elementi

Nekatere elemente je možno premikati po strani, zožiti in zapreti. Lahko jih torej postavite tako, kot ustreza vašemu delu.

Za premik elementa, kliknite in zgrabite z levo tipko miške za naslovno vrstico elementa. Pri tem se bo kurzor spremenil v štirismerno puščico, kar nakazuje možnost premikanja elementa.

Potegnite element na željeno pozicijo in nato sprostite tipko miške.

Če ste slučajno premaknili element izven vidnega področja, ga lahko vrnete z uporabo brskalnikovih drsnikov.

Za zožitev elementa, kliknite gor obrnjeno puščico v njegovi naslovni vrstici. Element se bo zožil na svojo naslovno vrstico. Za ponoven prikaz celega elementa, kliknite navzdol obrnjeno puščico v naslovni vrstici.

Element lahko zaprete, če se v naslovni vrstici nahaja gumb Zapri. Te elemente lahko ponovno odprete z ustreznih lokacij.

Spreminjanje velikosti premičnih elementov

Nekatere elemente lahko povečamo ali pomanjšamo, ko je potrebno. Premaknite miško v spodnji desni vogal elementa, dokler se kurzor ne spremeni v dvosmerno puščico. Kliknite in potegnite rob okna, da spremenite njegovo velikost, nato sprostite tipko miške.