Pregledna karta

Nazaj |  Osnovna stran

Povzetek

Pregledna karta prikazuje trenutno karto z najmanjšim raztegom. Trenuten razteg karte je označen v oknu z rdečim pravokotnikom.