Uporaba rezultatov

Nazaj |  Osnovna stran

V odseku z Rezultati se prikazujejo izzidi operacij pri uporabi orodij Poizvedba po parcelah in Poizvedba po stavbah.

Odsek z Rezultati se lahko odpre na naslednje načine

Delo s Odsekom z Rezultati

  • Po izvedbi opravila, ki vrača rezultate (Poizvedba), se rezultati vpišejo v Odsek z Rezultati.
  • Če izvedete novo opravilo, novi rezultati nadomestijo prejšnje.
  • Do podrobnosti posameznega rezultata pridete s pomočjo drsnika ob spodnjem robu odseka.