Upravljavec
Številka parcele
Upravljavec
Naselje/ulica
Hišna številka
Dodatek k hišni številki
Številka parcele
Upravljavec
Parcela
Ulica
Hs
Hd